ŁADOWANIE

Wprowadzenie do Google Tag Managera. Czym jest i jak go używać?

przez Krzysiek Nowakowski 09 października, 2021
wprowadzenie do google tag managera

Bez względu na to, jakiego rodzaju stronę posiadacie, czy jest to duży sklep internetowy, osobisty blog, czy strona dla małej firmy, ważne jest rozumienie odbiorców oraz w jaki sposób zachowują się na Waszej stronie. Google Analytics może dostarczyć Wam wielu ważnych informacji, ale używany samodzielnie ma swoje ograniczenia. Jednak używając Menedżera tagów Google w połączeniu z Google Analytics (a także skryptami pochodzącymi z wielu innych narzędzi), możecie zebrać znacznie więcej danych niż pozwala na to standardowa konfiguracja Google Analytics.

To, co umożliwia marketerom zbieranie informacji o klientach i potencjalnych klientach oraz wykorzystanie ich w kampaniach reklamowych  to skrypty śledzące JavaScript. Wśród nich znajdziecie np. piksele Facebooka lub kod śledzenia konwersji Google Ads. Są konieczne, ale ręczne ich konfigurowanie i utrzymywanie jest żmudne. Kopiowanie, wklejanie, dostrajanie małych linijek kodu i upewnianie się, że są we właściwym miejscu — to kolejna rzecz, o którą trzeba się martwić — zwłaszcza w przypadku wielu kampanii i stron. 

Tu z pomocą przychodzi Menedżer tagów Google, znany też po prostu jako Google Tag Manager. Możesz go użyć do śledzenia zdarzeń Google Analytics lub całego modułu rozszerzonego ecommerce.

W tekście używam zamiennie polskiej nazwy Menedżer Tagów Google oraz angielskojęzycznej Google Tag Manager. W przypadku omawiania konkretnych funkcji GTM, staram się używać równocześnie polskiej i angielskiej.

Czym jest Menedżer Tagów Google, czyli Google Tag Manager?

Google Tag Manager to narzędzie z przyjaznym dla użytkownika interfejsem internetowym, który upraszcza proces pracy z tagami. Dzięki GTM możecie dodawać, edytować i wyłączać tagi bez konieczności dotykania kodu źródłowego i tym samym bez konieczności angażowania programistów.

Chociaż Google Tag Manager jest oczywiście produktem Google, nie ogranicza się tylko do pracy z tagami Google, takich jak Google Ads czy Analytics. Możecie go używać do zarządzania wieloma różnymi tagami innych firm, w tym Linkedin, Bing Ads i Hotjar, żeby wymienić tylko kilka. Jeśli istnieje inny tag, który nie ma oficjalnego szablonu w GTM, możecie dodać własny niestandardowy kod.

Jakie są wady i zalety Google Tag Managera?

Zalety stanowczą przeważają nad wadami narzędzia, więc zacznijmy od prezentacji wad.

Google Tag Manager jest skomplikowany dla początkujących

Google Tag Manager ma swoją krzywą uczenia się. Rozpoczęcie pracy z Menedżerem tagów Google nie jest tak proste, jak niektórzy twierdzą. Jest to bez wątpienia jednak łatwiejsze niż częste dostosowywanie tagów w kodzie źródłom strony.

To, w czym początkujący mogą poczuć się przytłoczeni, to ogrom różnych wbudowanych szablonów dla tagów, różne sposoby konfiguracji, reguły, czyli triggery, z których każdy funkcjonuje w inny sposób oraz zmienne (variables). Już wbudowana lista zmiennych jest olbrzymia, a niektóre bywają nie do końca precyzyjnie wyjaśnione, a Menadżer Tagów Googl pozwala jeszcze na tworzenie ogromu własnych.

GTM wciąż wymaga niewielkiego wsparcie ze strony programistów

Chociaż GTM pomaga zmniejszyć zależność od programistów, nie eliminuje go całkowicie. Nadal będziecie potrzebować doda kod kontenera do każdej strony Twojej witryny.  Jeśli macie już istniejące tagi, które zostały ręcznie dodane do kodu źródłowego strony, należy je najpierw usunąć, aby nie powstały zduplikowane dane.

Również w przypadku bardziej skomplikowanych tagów wsparcie programistów może okazać się niezbędne. Tyczy się to chociażby tzw. data layer pushy, które polegają na wysyłaniu dodatkowych zmiennych do warstwy danych, które nie byłyby do pozyskania bez dodatkowej konfiguracji.

Natomiast wśród zalet znajdziemy poniższe.

GTM uniezależnia zarządzanie tagami od zespołów IT

Zdecydowanie największą korzyścią Menedżera Tagów Google jest to, że ułatwia marketerom wdrażanie tagów bez konieczności polegania na programistach. Deweloperzy są zwykle zajęci innymi projektami o wysokim priorytecie, więc tagowanie często znajduje się na ostatnich miejscach kolejki zadań do zrobienia. 

Na szczęście Menedżer tagów Google pomaga uniknąć ingerencji w kod źródłowy, marketerzy mogą samodzielnie szybko dodawać i wprowadzać zmiany w tagach. Jest to duża zaleta, jeśli np. wystarczy użyć tagu do zbierania danych przez bardzo krótki czas. GTM pozwala też wyłączać i edytować tagi, jeśli tylko nadejdzie taka potrzeba, a efekty zmian są widoczne od razu po publikacji kontenera.

Z Menedżera Tagów Google korzystać z pożytkiem może każda firma

Firmy dowolnej wielkości mogą potencjalnie skorzystać z GTM. Ponieważ GTM znacznie ułatwia dodawanie i edytowanie tagów bez programisty, jest to idealne rozwiązanie dla mniejszych firm, które mogą mieć ograniczony dostęp do pomocy technicznej. A ponieważ witryny dla firm na poziomie korporacyjnym korzystają z dziesiątek tagów, GTM ułatwia zarządzanie nimi wszystkimi. Praca z tak złożonymi korporacyjnymi kontenerami może też zostać w pewnym stopniu zautomatyzowana dzięki API Google Tag Managera. 

Tagi w GTM ładowane są asynchronicznie

Jednym z problemów związanych z tradycyjnymi tagami śledzącymi jest ich uruchamianie synchroniczne, co powoduje ryzyko znacznego spowolnienia szybkości strony. Gdy tagi są uruchamiane synchronicznie, a jeden tag wolno się ładuje, spowalnia wówczas wszystkie pozostałe, które na niego czekają tak, jakby każdy miał swoje miejsce w kolejce. A im dłużej trwa ładowanie witryny, tym większe prawdopodobieństwo, że użytkownicy opuszczą ją bez konwersji. 

Tagi utworzone w GTM ładują się domyślnie asynchronicznie, co oznacza, że każdy tag może zostać uruchomiony w dowolnym momencie. Jeśli chcecie kontrolować kolejność uruchamiania tagów, możecie to zrobić dzięki dostępnym funkcjom sekwencjonowania tagów i ustalaniu priorytetów uruchamiania.

Google Tag Manager może być również używany na stronach AMP i w aplikacjach mobilnych

GTM nie jest ogranicza się do wykorzystania tylko na klasycznych stronach internetowych. GTM może być również używany do zarządzania tagami na stronach AMP, czyli Accelerated Mobile Pages i aplikacjach mobilnych. W przypadku aplikacji mobilnych GTM umożliwia dodawanie i edytowanie tagów bez konieczności wydawania zaktualizowanej wersji aplikacji, której użytkownicy zazwyczaj nie pobierają od razu. 

Pod pewnymi względami używanie GTM na stronach AMP lub aplikacjach mobilnych jest bardzo podobne do używania go na zwykłej stronie, ale da się znaleźć kilka różnic. Tutaj opisuję jednak klasyczny Google Tag Manager dla stron internetowych.

GTM pozwala przetestować nowe tagi przed publikacją na żywo

GTM posiada zbudowany moduł śledzenia błędów i tryb podglądu, co znacząco ułatwiają wykrywanie problemów ze skryptami przed ich opublikowaniem. Narzędzie tego typu minimalizuje ryzyko popełnienia ludzkiego błędu, co może wywołać zbieranie nieprawidłowych danych, niedziałaniem skryptu, a w najgorszym wypadku może skutkować zablokowaniem witryny.

Ponadto, ten sam kontener może zostać zainstalowany zarówno na wersji produkcyjnej, jak i stagingu. Dzięki temu można opublikować zmiany na stagingu i zweryfikować, czy na tej wersji strony nie pojawiają się błędy i zapobiec im, zanim zdecydujemy się na publikację na właściwej stronie produkcyjnej.

Z jakich elementów składa się Google Tag Manager

Na Menedżera Tagów Google składa się kilka istotnych i zależnych od siebie komponentów: tagi, reguły (triggers) oraz zmienne (variables). GTM ma też swoją strukturę i tak np. w jednym kontenerze można operować na kilku obszarach roboczych (workspace)

Kontener GTM

Jeśli zaczynacie pracę z GTM, pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, to utworzyć kontener. Kontener to po prostu miejsce, w którym GTM „przechowuje” wszystkie tagi umieszczone na stronie.

Po utworzeniu nowego kontenera GTM udostępnia kod, który możecie dodać do Waszych stron. Należy poprosić programistę o dodanie do kodu źródłowego, aby wyświetlał się na każdej podstronie. Niektóre systemy CMS, takie jak WordPress, mają wtyczki ułatwiające dodawanie kodu. Po tym będziecie mogli w razie potrzeby dodawać, edytować, wyłączać lub usuwać tagi za pomocą GTM.

Obszar roboczy, czyli workspace

Obszar roboczy to obszar, w którym spędzicie większość czasu podczas pracy w Menedżerze Tagów Google. To miejsce, w którym dodaje się tagi, wprowadza zmiany w tagach, a następnie publikuje je na stronie. 

Możesz mieć wiele obszarów roboczych, które pozwalają wielu osobom pracować w tym samym czasie niezależnie od siebie. Każdy taki obszar roboczy można publikować osobno, dzięki czemu unikniecie sytuacji publikacji kontenera z przygotowanymi przez kogoś innego i jeszcze niedokończonymi tagami.

Tagi

Tagi to fragmenty kodu JavaScript, które możecie dodawać do strony. Mogą mieć one wiele zastosowań, np. mierzyć głębokość scrollu, przesyłać dane o kliknięciach w konkretne przyciski, dane o zrealizowanych konwersjach, wartości transakcji i wiele więcej. Do najpopularniejszych należą tagi z Google Analytics, Google Ads oraz Facebooka.

Aby tag działał, potrzebujesz jednak dobrać do niego odpowiednią regułę.

Przykładowe rodzaje tagów dostępnych w GTM możesz podejrzeć na obrazku:

tagi w google tag manager

Reguły, czyli triggery

W Menedżerze tagów Google tagi są uruchamiane na podstawie interakcji użytkownika ze stroną. W obrębie strony musi wystąpić konkretne zdarzenie, na podstawie którego zostanie wyzwolony właściwy tag. 

Reguły można podzielić na dwa główne elementy: zdarzenia i filtry. Konfigurując, otrzymasz długą listę typów reguł do wyboru. Reguła funkcjonuje jako wyzwalacz dla tagów, a spełnienie warunków określonych w regule jest konieczne do aktywacji tagu. Typy reguł do wyboru to: wyświetlenie strony, kliknięcie, widoczność elementu, przesłanie formularza, zmiana historii, błąd JavaScript, głębokość przewijania, licznik czasu, wideo YouTube i zdarzenia niestandardowe.

Po wybraniu reguły wydarzenia można skonfigurować filtr w taki sposób, aby reguła była jeszcze bardziej szczegółowa i ograniczyła się do mniejszej liczby zdarzeń. 

reguły i triggery w gtm

Do utworzenia filtru w regule potrzebne są jednak zmienne.

Zmienne, czyli variables

Zmienne zawierają w sobie różne wartości, na podstawie których reguła decyduje o wyzwoleniu tagi. Tag za pośrednictwem reguły porównuje wartość zmiennej obecnej na stronie z wartością zdefiniowaną w regule. Jeśli zmienna spełnia te warunki, tag zostanie uruchomiony.

Zmiennych mogą używać nie tylko reguły, ale także tagi. Zmienne dzięki dostępowi do warstwy danych (data layera) mogą korzystać ze znajdujących się tam zmiennych. Wówczas służą do zbierania dodatkowych danych i przesyłania ich np. do Google Analytics.

Korzystając z GTM, będziecie pracować z dwoma różnymi typami zmiennych: zmiennymi wbudowanymi i zmiennymi zdefiniowanymi przez użytkownika:

 • Zmienne wbudowane to jedne z najczęściej używanych typów zmiennych, więc Google posunął się naprzód i ułatwił dostęp do nich w GTM. Aby z nich korzystać, wystarczy wybrać je z listy.
 • Jeśli potrzebujecie innej zmiennej, której nie ma na liście wbudowanych zmiennych, możecie utworzyć zmienną zdefiniowaną przez użytkownika. 

Poniżej prezentowane są aktywne zmienne wbudowane:

menedżer tagów google zmienne wbudowane

Na obrazku poniżej natomiast znajdziecie listę wybranych dostępnych zmiennych możliwych do skonfigurowania przez użytkownika:

zmienne użytkownika menedżer tagów google

Warstwa danych, czyli data layer

Istotność warstwy danych jest nieoceniona, jeśli chodzi o implementację tagów za pośrednictwem GTM. 

Warstwa danych to obiekt JavaScript, który oddziela informacje dla tagów dostępne w postaci wartości zmiennych od reszty kodu strony. Dzięki takiej budowie tagi nie muszą skanować witryny w celu znalezienia potrzebnych informacji, co pozytywnie przekłada się na czas ładowania strony. Wszystkie niezbędne wartości zmiennych, na których operować będzie GTM, znajdują się właśnie w warstwie danych.

Jak zainstalować Google Tag Manager?

Stwórzcie nowe konto i kontener

Wejdźcie na stronę tagmanager.google.com i wykonaj poniższe kroki:

 1. W Menedżerze tagów Google kliknijcie „Konta”, a następnie „Utwórz konto”.
 2. Wpiszcie nazwę konta i zdecydujcie, czy chcecie anonimowo udostępniać dane Google.
 3. Kliknijcie „Kontynuuj”.
 4. Wpiszcie opisową etykietę kontenera i określcie typ zawartości: Internet, AMP, Android lub iOS.
 5. Kliknijcie „Utwórz”.

W ramach jednego konta GTM można zarządzać wieloma kontenerami GTM, ale Google zaleca utworzenie jednego kontenera na domenę. Nie musicie tworzyć oddzielnych kontenerów dla każdego tagu lub każdej strony w witrynie; wszystkie tagi można umieścić w jednym kontenerze posiadającym swój unikalny identyfikator wyrażony znakami GTM-XXXXXX.

Umieśćcie skrypt kontenera na stronie

 1. W Menedżerze tagów Google wybierzcie „Obszar roboczy”.
 2. Znajdźcie swój identyfikator kontenera w górnej części okna, sformatowany w następujący sposób: GTM-XXXXXX.
 3. Kliknijcie identyfikator kontenera, aby uruchomić pole „Zainstaluj Menedżera tagów”.
 4. Skopiujcie wygenerowane fragmenty kodu i wklejcie je do swojej witryny.
 5. Zweryfikujcie lub rozwiążcie problemy z instalacją w trybie podglądu Menedżera tagów i rozszerzeniu Tag Assistant do Chrome.

Po dodaniu skryptu kontenera do strony możecie zacząć tworzyć tagi.

Jeśli przenosicie swoje tagi do GTM z innego menedżera tagów lub przechodzicie z tagów umieszczonych bezpośrednio w kodzie źródłowym, dobrym pomysłem jest przejrzeć tagi znajdujące się obecnie na Waszych stronach. W wielu przypadkach strony mają tagi powiązane z usługami, które nie są już używane lub były używane do śledzenia starych, dawno usuniętych elementów ze strony. Utrzymywanie tych tagów jest niepotrzebne, a warto pilnować rozmiaru kontenera.

Jak stworzyć własny tag w Menedżerze Tagów Google?

Po zainstalowaniu kontenera możecie zacząć dodawać do niego tagi, wykonując następujące czynności:

 1. W Menedżerze tagów wybierzcie swoje konto.
 2. Kliknijcie „Tagi” w menu nawigacyjnym.
 3. Aby dodać tag: kliknijcie „Nowy”. Wybierzcie typ tagu (na przykład śledzenie konwersji Google Ads) i określcie reguły uruchamiające tag.
  Aby edytować tag: kliknijcie tag na liście i wprowadź zmiany na stronie „Edytuj tag”.
  Aby usunąć tag: Gdy znajdziecie się na stronie „Edytuj tag”, kliknij menu w prawym górnym rogu ekranu i wybierz „Usuń”.
 4. Podgląd daje możliwość sprawdzenia poprawności wdrożenia tagów, zmiennych i konfiguracji przed ich opublikowaniem. Możecie użyć opcji debugowania, aby zobaczyć, które tagi są uruchamiane podczas korzystania z witryny. Gdy jesteście na stronie z nieopublikowanymi zmianami w obszarze roboczym, kliknijcie strzałkę obok „Opublikuj”. Wówczas wyświetli się Wam więcej opcji, a następnie kliknijcie „Podgląd”.
 5. Jeśli wszystko działa poprawnie, kliknijcie „Opublikuj” w prawym górnym rogu ekranu, aby opublikować zmiany. Chwilę potem będziecie mogli cieszyć się jego działaniem na stronie.

Przeczytajcie również mój artykuł na temat zdarzeń w Google Analytics, w którym wyjaśniam, jak użyć Google Tag Managera do ich implementacji.

Przejrzyjcie też dokumentacje Google na temat Google Tag Managera, aby dowiedzieć się jeszcze więcej na jego temat.

Menedżer tagów Google nie tylko oszczęda czas i problemy, ale może również poprawić doświadczenia Waszych użytkowników. Wasze strony będą lekkie dzięki zarządzaniu skryptami JS z jednego miejsca. Przyspieszy to czas ładowania i powstrzyma użytkowników przed porzucaniem strony. To z kolei zwiększa prawdopodobieństwo konwersji.

Zdjęcie autorstwa Leticia Ribeiro z Pexels.

Social Shares

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola oznaczone się znakiem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.